top of page

Nomineringsmall

Kopiera följande mall och klistra in i ditt mejl för att sedan enkelt skriva in dina svar. Döp mejlet till Nomineringspris 2019 och skicka till mdrs.info@gmail.com

Nomineringstitel:

Person/personer jag vill nominera:

Motivering:

Lycka till!  :)
bottom of page