Mötesprotokoll

Här finns protokoll från klubbens styrelsemöten samt årsmöte, med start 2019.

Klicka på varje möte för att se protokollet.

Verksamhetsberättelse 2019

2019

2020