top of page

Kontakt

Ordförande - Jan-Eric Larsson 0485-38396

Kassör - Elin Åstrand 070-9763171

Klubbens mejl - mdrs.info@gmail.com

Publicering på hemsidan

Du är som medlem mycket välkommen att skicka in texter och

bilder hit till hemsidan! Ju fler som är aktiva här desto bättre

och intressantare blir det. Skicka text och bild på mail till mdrs.info@gmail.com

Hemsideansvariga 

Vi som uppdaterar hemsidan är Kajsa Hillbom.

Kontakt mdrs.info@gmail.com

bottom of page