Årets styrelse 2021

Ordförande - Janne Larsson (ungdomsansvarig, lagansvarig)

Vice ordförande samt ledamot - Anita Olsson (materialansvarig samt ansvarig klubblokal, ridbana Mörbylånga)

Kassör - Elin Åstrand

Sekreterare - Karolina Lindström

Övriga ledamöter -

Angelica Pettersson

Anita Petersson (tävlingsansvarig inom styrelsen)

Kajsa Hillbom

Suppleant - Ida Åsenius

Revisorer 2021

Emelie Petersson samt Rune Graae

Valberedning 2021

Johanna Lindell, samt Henrik af Geijerstam (Sammankallande).